Am desemnat un DPO, acum ce facem?

Multe organizații au desemnat un DPO Responsabil cu protectia datelor personale și au rămas în acel stadiu, sau, o parte dintre acestea, au trimis persoana să urmeze un curs simplu pentru obținerea unei diplome, lăsând pe mai târziu specializarea efectivă a DPO-ului, într-un cadrul neîngrădit de ANC, care să pună accent pe practică și creșterea nivelului de epertiză a participantului, pentru a își desfășura activitatea ca DPO în conformitate cu prevederile GDPR.

Cu toate aceste măsuri întreprinse, în practică s-a dovedit că nu este suficient, iar persoanele desemnate pe poziția de DPO, în foarte multe cazuri nu știe ce trebuie să facă.

Nu lăsați timpul să treacă!

Confom fișei postului și a prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor în fiecare an, persoana desemnată pe poziția de DPO trebuie să facă dovada faptului că a parcurs etape noi de formare continuă.

Pentru a veni în sprijinul organizațiilor și persoanelor desemnate pe poziția de Responsabil cu protecția datelor, am pregătit un curs de formare și specializare a DPO-ului.

Acest curs are peste 200 de pagini, poate fi urmat doar online și are atasat un Kit GDPR pentru DPO (versiunea Basic), presărat cu foarte multe exemple practice, menite să prezinte situații cu care responsabilul cu protecția datelor se va întâlni, pentru a putea să știe cum să abordeze și să acționeze în astfel de situatii.

Prevederi legilative

Conform prevederilor legislative Legea 190/2018 și Regulamentul European 679/2016 – GDPR – pentru FORMAREA unui DPO NU se impune nici o formă sau instituție specifică de autorizare sau certificare pentru viitorul Responsabil de protecția datelor.

Regulamentul European prevede la Art 37, alin (5) faptul că „Responsabilul cu protecția datelor este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 39″

Catedra Internationala Onorifica Jean Bart

Specializare și pregătire continuă pentru DPO Responsabilul cu protecția datelor

Conform prevedrilor Regulamentul European prevede la Art 38, alin (2), organizația

Sprijină responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor
[…], asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor acțiuni, […] pentru menținerea cunoștințelor sale de specialitate. 

Vă recomandă cu încredere să profitați de oferta de formare continuă pusă la dispoziție de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” – realizată împreună cu Academia Româna și să specializați sau formați din timp un Responsabil pentru protecția datelor conform Regulamentului General pentru Protecția Datelor – EU 679/2018.

Este bine să fiți prevăzători, înainte de a vă confrunta cu un o situație în care nu puteți face față, precum un control din partea ANSPDCP, un incident de securitate sau o banala solicitare din partea unei persoane fizice care să nu fie soluționată corespunzator.

Înscrieți-vă chiar acum pentru a participa la Cursul de DPO

Vă prezentăm un material furnizat de TVH

La lansarea Cursului DPO, reprezentanta Autorității de reglementare – ANSPDCP a punctat faptul că desemnarea unui responsabil cu securitatea datelor cu caracter personal este obligatorie în sectorul public și recomandată în sectorul privat. „Desemnarea unui responsabilul cu protecția datelor este obligatorie în sectorul public, tuturor operatorilor, dar și persoanelor împuternicite.” a explicat Oana Luisa Dumitru – Agerpres despre acest Curs de Specializare DPO

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului DPO

Certificarea demonstrează expertiza profesionistului în implementarea eficace și adecvată a principiilor și practicilor în domeniul pretecției datelor personale în cadrul organizației, pe care bordul administrativ se poate baza. 

Obținerea certificărilor oferite de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”, înființată împreună cu Academia Română în 2012, indică un nivel de înaltă competență profesională și conduită etică. 

Aceste compentențe sunt înscrise pe Anexa de studii atașată la Certificatul de Absolvire 

  • 1. Antrenarea capacității de a comunica cu conducătorul instituției/managerul companiei, precum și cu terțe părți cu privire la drepturile şi obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
  • 2. Dezvoltarea tehnicilor de monitorizare a modalităților și măsurii în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele profesionale și deontologice la care organizația a aderat.
  • 3. Aprofundarea componentelor privind formularea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației armonizate UE/naționale în vigoare.
  • 4. Inițierea în elementele de bază ale procesului de comunicare cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și cu alte autorități ale Statelor Membe care sunt implicate în soluționarea unor sesizări în țările de origine ale companiilor cu sucursale/filiale în România.
  • 5. Adaptarea și întărirea modalităților de asumare a principiilor obiectivității, neutralității și eficacității organizaționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
  • 6. Pregătirea în vederea completării în timp util a registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal.
  • 7. Generarea și întărirea rolului și acțiunilor necesare în cursul procesului de gestionare și coordonare a resurselor umane, financiare, tehnice subsumate activităților specifice privind aplicarea GDPR și în special a interacțiunii cu atribuțiile altor departamente implicate.
  • 8. Realizarea obiectivelor ce vizează dezvoltarea profesională continuă și informării permanente.
  • 9. Dezvoltarea tehnicilor și aptitudinilor de monitorizare a aplicării instrumentelor şi metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației.
  • 10. Crearea și dinamizarea capacității de analiză și evaluare a riscurilor pe care le incumbă prelucrarea datelor cu caracter personal.
Acest articol a fost publicat în Informații utile și etichetat cu , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Salvează legătura permanentă.




Pentru a evita sancțiuni uriașe financiare și de imagine vă recomandăm să verificați GRATUIT online dacă compania / instituția dvs. trebuie să fie conformă cu prevederile impuse de GDPR (Regulamentul European 679/2016 & Legea 190/2018) și dacă trebuie să externalizați un DPO sau să aveți desemnat intern o persoană pe poziția de DPO Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, specializat ulterior prin urmarea unui Curs DPO Autorizat Certificat.


Dacă întâmpinați greutăți în implementarea GDPR, puteți apela la echipa de specialiști GDPR sau puteți cotracta serviciile profesionale de consultanță GDPR de specialitate.


Pentru a vă sprijini, , echipa de specialiști GDPR vă pune la dipoziție setul de instrumente necesare pentru realizare evaluării de impact DPIA (politica, procedura, formular, raportul privind analiza impactului, soft de realizare evaluare de impact, etc) împreună cu instrucțiuni și sfaturi practice, șabloanele si alte evaluari DPIA completate ca exemplu, pentru a vă ajuta să înțelegeti ce trebuie realizat pentru a desfășura o evaluare de imact conform prevederilor GDPR și prevederilor Deciziei 174/2018 emise de ANSPDCP.


Noul Kit GDPR COMPLET 2019 format din 8 Toolkituri GDPR – peste 180 documente + gratuit 145 documente si software gratuit
Kit GDPR Masuri tehnice si organizatorice impuse de legislatia protectiei datelor Regulamentul EU 678/2016 si Legea 190/2018
Consultanta de urgenta SOS GDPR – asistenta de specialtate in domeniul protectiei datelor personale
Kit GDPR DSAR – 31 Politici si Proceduri, Registre, Diagrame, Documente obligatorii pentru conformarea la prevederile GDPR Art.12,15-22
Kit GDPR 67 de Politici si Proceduri obligatorii pentru conformitatea la Regulamentul EU 679/2016
Kit GDPR Site web ONLINE recomandat pentru Aplicatii, Site-uri web, Bloguri si Magazine online pentru conformitatea la Regulamentul EU 679/2016 si Legea 190/2018
Curs DPO certificat GDPR conform cod COR 242231 + Kit pt DPO + Schema Implementare GDPR conform prevederilor Regulamentul EU 679/2016 si Legea 190/2018 conform cod COR 242231
Kit GDPR Site web ONLINE recomandat pentru Aplicatii, Site-uri web, Bloguri si Magazine online pentru conformitatea la Regulamentul EU 679/2016 si Legea 190/2018