Profita de oportunitatea de a urma ONLINE Cursuri GDPR vizand Protectia Datelor Personale oferite de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart prin online chiar daca te afli in
CURS GDPR - DPO structura cod COR 242231
NOU: Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor
Pachet GDPR: Cursuri & Kituri GDPR - 3999 lei
NOU: Expert Dezvoltare Durabila structura cod COR 242232

1099 Lei Curs DPO GDPR cod COR 242231 + Kit GDPR DPO + Schema Implementare GDPR Organizat online

Curs online interdisciplinar de tip lifelong learning

Important: Aceste cursuri online sunt agreeate si eligibile in cadrul programelor de finantare PNRR


Pachetul cursantului: Curs fomare DPO GDPR cod COR 242231 + Kit GDPR DPO + Schema Implementare GDPR - cost total redus la 1099 Lei

Acest Curs DPO repecta programa impusa de cod COR 242231, structurat in 10 module cu peste 450 de pagini, este realizat actualizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații practice, situații explicate, alături de un Kit GDPR pentru DPO Basic (formulare, registre, șabloane, documente editabile, pre-completate, infografice, etc).


Inscrie-te la CURS DPO ONLINE cod COR 242231 cu 1099 lei


Inscrie-te chiar azi la acest Curs DPO GDPR - Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal - Instruire cu privire la prevederile și implicările legislative (GDPR) - abordare, aliniere, implementare și monitorizare pentru ocuparea poziției de Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal conform cod COR 242231

NOU: Acum facilitam si plata in 6 sau 12 rate fara dobanda!!!

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” a fost realizată împreună cu Academia Română in Septembrie 2012, împreună şi cu amabilul sprijin în favoarea internaționalizării noilor abordări educaționale din partea Ministerului Educației și Cercetării și că Fundația EUROLINK - Casa Europei, care a inițiat-o, Catedra fiind Membră a Rețelei European Network for Education and Training (Germania), fiind și membră a Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.
În contextul celei de-a XIX-a ediții a Galei ”Comunicații Mobile”, precum și cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea Catedrei Internaționale ”Jean Bart” (CIO-SUERD), ca și a 25 de ani de la înființarea Casei Europei ”EUROLINK”, eforturile întreprinse în favoarea promovării în practică a Transformării Educației prin sistemul ”lifelong learning”, recomandat de UNESCO Institute for Lifelong Learning (Hamburg) și de către Consiliul Uniunii Europene, au fost recompensate prin decernarea ”Diplome de Excelență” și a medaliei jubiliare Comunicații Mobile – Digital Transformation Council (București – Hotel Continental, 9 decembrie 2022).

ACADEMIA ROMÂNĂ este o instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română, fiind o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european.

Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată drept unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) – Consiliul Internațional pentru Știință. Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) - Consiliul Internațional pentru Știință.

Un număr de peste 2500 de practicieni din sectorul public, mediul privat, academic și ONG, inclusiv rezidenți în alte state UE, și-au aprofundat competențele în cele mai diverse domenii inter-disciplinare.

Cursurile organizate de Catedra Internațională Onorifică Jean Bart sunt inițiate și se desfășoară conform sistemului promovat de UNESCO Institute și al recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning” (vezi detalii).

(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”

Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
București, Senatul României, 27 septembrie 2012


Inscrie-te acum la CURS DPO cu doar 1099 lei si primesti bonus in valoare de peste 2500 lei:


Inscrie-te la CURS DPO ONLINE cod COR 242231 cu 1099 lei

Curs DPO GDPR a fost lansat la sediul Bibliotecii Academiei, în data de 16 februarie 2018, cu sprijinul direct al Academiei Române și al ANSPDCP la care au avut amabilitatea de a participa si recomanda aceste cursuri dna. Oana Luisa Dumitru, șef Birou Relații Internaționale în cadrul Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

La final, în urma unei evaluări finale care se realizează online, absolvenții cursului DPO primesc Certificatul de Absolvire (nu diploma de participare) și Suplimentul descriptiv (ce dovedește competențele dobândite), eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” realizată împreună cu Academia Română, precum și cu suportul tehnic și logistic al Euro Market - Elmarcont srl.

Prin urmare, vă invităm să vă formați și specializați persoana desemnată ca DPO Responsabil cu protecția datelor, urmând online Cursul DPO conform cod COR 242231, ce reprezintă un program de formare continuă, instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru certificarea personalului desemnat pe această poziție.

Testimoniale


Răzvan a evaluat cursul si experienta sa astfel:

”Experienta: foarte detaliat. se aplica tuturor categoriilor de date
Suportul de curs: detaliat
Materiale: concise
Feedback: cursul este foarte interesant, concis, si se aplica tuturor categoriilor de probleme...”


Curs DPO GDPR - Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal - Instruire cu privire la prevederile și implicările legislative (GDPR) - abordare, aliniere, implementare și monitorizare pentru ocuparea poziției de Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal conform cod COR 242231
 

Avantajele cursantului

Începand cu luna Aprilie 2021, prin participarea la Curs DPO GDPR este un curs de formare Responsabil Protecția Datelor conform cod COR 242231, oferim un avantaj client în valoare de minim 1.000 lei.

Acest curs este dedicat sa fie urmat de catre persoana care va fi desemnata sa asigure pozitia de DPO in organizatia dvs.

Acest curs are rol de instruire a viitorului DPO cu privire la

 • - prevederile legislative vizand datele personale
 • - responsabilitatile și rolul DPO
 • - modul in care DPO tebuie sa isi desfasoarea activitatea
 • - modului in care DPO va analiza si evalua activitatile de procesare,
 • - masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a fi implementate in organizatie pentru a asigura un nivel adecvat de conformitate la prevederile GDPR etc.

Cursul contine foarte multe exemple practice si ofera un set de documente editabile precompletate necesarea in activitatea DPO ulterioara.


Nu te lăsa păcălit!
Conform prevederilor Art. 10 alin. (1) din Legea 190/2018 și Art. 37 alin (5) din Regulamentul European 679/2016 - GDPR - FORMAREA unui DPO NU se impune nici o formă sau instituție specifică de autorizare sau certificare pentru viitorul Responsabil de protecția datelor.


"Responsabilul cu protecția datelor este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 39"

În acest sens, Catedra Internațională Onorifică "Jean Bart", fondată în anul 2012 împreună cu Academia ROMÂNĂ, vă propune urmarea CURSULUI DPO GDPR - un curs care certifică cunoștințele de Responsabil cu protecția datelor dobândite!
Spre exemplu, în cazul functionarilor publici, certificarea Catedrei Jean Bart se încadrează în prevederile Art. 5 lit. a din HG nr. 1066/2008.

Deci, avem nevoie sai nu de un curs acreditat ANC?
Răspunsul este unul simplu: Nu, Regulamentul 679/2016 precum si Legea 190/2018 nu solicită o astfel de acreditare, standardul ocupațional (Cod COR 242231) adoptat și aplicabil în România cere acest lucru DOAR pentru persoanele pentru a ocupa funcția de DPO ca funcție de bază, adică doar dacă va fi singura funcție ocupată de angajat. Deci, dacă persoana este încadrată cu o altă funcție de bază, iar atribuțiile din domeniul protecției datelor personale se realizeaza prin cumul de funcții și adaos la fișa postului sau prestează serviciul de asigurare a poziției de DPO Externalizat, atunci NU este necesar de un curs DPO acreditat ANC.


DREPT DOVADA, va invitam sa cititi aici recomandarile ANSPDCP cu privire la acest aspect (Cap. II).


Inscrie-te la CURS DPO ONLINE cod COR 242231 cu 1099 lei
 

Cine poate fi DPO conform GDPR

Responsabilul cu protecția datelor poate fi angajat al operatorului/persoanei împuternicite de operator sau poate să-și îndeplinească sarcinile pe baza unui contract de prestări servicii.

În domeniul public, poate fi desemnat pentru mai multe autorități sau instituții publice, luând în considerare structura organizatorică și dimensiunea acestora

Atentie: Administratorul sau alta persoana cu functie de conducere nu poate asigura pozitia de DPO, acest lucru fiind conflict de interese.

Când nu este necesară desemnarea unui responsabil cu protecţia datelor?
Atunci când nu se prelucrează pe scară largă date cu caracter personal.

Atentie: ANSPDCP recomanda: Deși în unele cazuri nu este necesară desemnarea unui responsabil cu protecția datelor, Autoritatea de Supraveghere recomandă numirea unei astfel de persoane, întrucât este utilă operatorului pentru respectarea obligațiilor în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Cazurile în care este obligatorie desemnarea unui responsabil cu protecția datelor
Când prelucrarea este efectuată de o autoritate publică sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale
Dacă activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrarea care necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă
Dacă activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor categorii de date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni

Ce presupune prelucrarea ”Pe scară largă”?
Pentru a se stabili dacă o prelucrare este pe scară largă trebuie ținut cont de 4 criterii:

 • numărul persoanelor vizate – un număr exact ori un procent din populația relevantă;
 • volumul datelor și/sau gama de elemente diferite de date în curs de prelucrare;
 • durata sau permanența activității de prelucrare a datelor;
 • suprafața geografică a activității de prelucrare.

  • Ce înseamnă ”Categorii speciale de date”?
   Categoriile speciale sunt acele date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

   Exemple de situații care pot constitui o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate:

   • gestionarea unei rețele de telecomunicații;
   • profilare și scoring în scopul evaluării riscurilor (de exemplu, în scopul acordării unui credit, stabilirea primelor de asigurare, de prevenire a fraudelor, detectarea spălării banilor);
   • urmărirea locației, spre exemplu prin aplicații mobile (geolocalizare);
   • desfășurarea de programe de loialitate;
   • monitorizarea stării de sănătate prin intermediul dispozitivelor portabile;
   • televiziune cu circuit închis - CCTV;
   • prelucrarea datelor pacienților de către un spital;
   • prelucrarea datelor datelor de conținut, locație, trafic de către furnizorii de servicii de internet;
   • prelucrarea datelor personale de către companii de asigurări;
   • publicitate comportamentală.

 

Conditii de participare, eligibilitate si evaluare finala la Curs DPO GDPR

Flexibilitatea este o caracteristica a echipei noastre si astfel venim in intampinarea tuturor cusantilor oferindu-le DOUA variante de Certificare si Evaluare finala:
- varianta fara cod COR 242231 - dedicata cursantilor FARA studii superioare sau/si care NU doresc realizarea proiectului final pentru evaluare, iar la final vor primi Certificatul de absolvire si Suplimentul descriptiv FARA precizarea "conform cod COR 242231"
- varianta conform cod COR 242231 - dedicata curantilor CU studii supoerioare care vor pregati un proiect final si il vor transmite spre evaluare, apoi vor completa formularul de evaluare online, iar la final vor primi Certificatul de absolvire si Suplimentul descriptiv CU precizarea "conform cod COR 242231"

Conform cod COR 242231, pentru participarea la curs, cursantii trebuie sa declare faptul că dețin o diplomă de licență obtinută prin parcurgerea unei forme de învațămât superior și un an de vechime în muncă (adică sa fi avut un contract de muncă de mimin un an, nu contează poziția pe care ați activat).

Practică și interacțiune la Curs DPO GDPR

Pentru o mai bună abordare și o înțelegere mai aprofundată a materiei incluse în cursul DPO GDPR precizăm faptul ca s-a luat în considerarea un nivel de start, de începător.

Puneți tehnologia în slujba dumneavoastră și urmați cursul DPO GDPR în regim online, atunci când avți timp și disponibilitate, indiferent de locația în care vă aflați, acasă, la serviciu, în vacanță, etc.

Dovedirea realizării sesiunii de practică se va face prin redactarea și completarea instrumentelor de lucru puse la dispoziție de formator, pe baza spețelor furnizate pentru fiecare caz în parte.

Pentru a putea întelege mai bine materia și termenii aferenți din domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți la dispoziție:

 • Lista cu MĂSURI tehnice si organizatorice pentru conformitate la GDPR
 • SCHEMA de IMPLEMENTARE GDPR
 • exemple practice
 • checklisturi GDPR
 • registre GDPR
 • șabloane
 • formulare
 • modele de documente GDPR
 • politici GDPR, proceduri GDPR,
 • Infografice
 • formularisistică necesară în relația cu Autoritatea de Supraveghere.Inscrie-te la CURS DPO ONLINE cod COR 242231 cu 1099 lei

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii acestui curs DPO conform cod COR 242231

Parcurgerea Cursului DPO și Certificarea noastră demonstrează:

 • dobândirea unui nivel de expertiză pentru gestionarea adecvată a măsurilor tehnice și organizatorice necesare;
 • solutionarea cererilor venite din partea persoanelor vizate DSAR;
 • intelegerea modului in care va trebui evaluat un incident de securitate si de anuntare a sa catre Autoritatea de supraveghere;
 • stabilirea bazelor de procesare pentru activitatile de procesare;
 • cartografierea si completarea registrului de evidenta a activitatilor de procesare;
 • efectuarea de evaluari pentru stabilirea interesului legitim (LIA);
 • evaluarea impactului asupra confidentialitatii datelor (DPIA);
 • elaborarea de documente, formulare, politici si proceduri interne, etc.


Toate acesta fiind necesare pentru respectarea principiilor și practicilor din domeniul protecției datelor personale si pentru menținerea unui grad de conformitate la prevederile GDPR în cadrul organizației în care veți activa ulterior.

Certificarea demonstrează expertiza profesionistului în implementarea eficace și adecvată a principiilor și practicilor în domeniul pretecției datelor personale în cadrul organizației, pe care bordul administrativ se poate baza.

Obținerea certificărilor oferite de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”, înființată împreună cu Academia Română în 2012, indică un nivel de înaltă competență profesională și conduită etică.

Aceste compentențe sunt înscrise pe Suplimentul descriptiv atașat la Certificatul de Absolvire:

 • 1. Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 • 2. Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat.
 • 3. Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 • 4. Gestionarea relatiei cu Autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 • 5. Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, prin identificarea de catre DPO a situatiilor in care poate exista un conflict de interese.
 • 6. Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal.
 • 7. Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal.
 • 8. Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 • 9. Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei.
 • 10. Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.


Inscrie-te la CURS DPO ONLINE cod COR 242231 cu 1099 lei

Tematica acestui Curs DPO GDPR conform cod COR 242231

Chiar dacă noi am fi dorit o abordare mai prietenoasa în organizarea materiei, aceasta a fost conceputa strict conform Programei de pregătire impuse de Anexa B2 din standardul de formare profesional aferent codului COR 242231. Astfel, precizam faptul ca numele modulelor este impus de programa menționată.
Cursul DPO GDPR este structurat conform programei impuse de codul COR 242231, conținând 10 module și având peste 450 de pagini.
Tematica completa poate fi vizualizata aici
.

 • Modul 1 NOȚIUNI INTRODUCTIVE cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Modul 2 Drepturile și obligațiile ORGANIZAȚIEI în prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Modul 3 Drepturile și obligațiile PERSOANELOR implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Modul 4 Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora în cadrul organizației
 • Modul 5 Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu protecția datelor. (Elaborare plan de lucru responsabil cu protecția datelor )
 • Modul 6 Relația cu Autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Modul 7 Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
 • Modul 8 Managementul riscului și securitatea informației
 • Modul 9 Gestionarea și raportarea Incidentelor de Securitate
 • Modul 10 Documentație practică
 • Modul 11 Etapa de Evaluare
 • Partea Practică
 • Kit GDPR pt DPO versiunea Basic


De ce să urmați un curs DPO GDPR - Formați-vă azi un Responsabil pentru protecția datelor în

Cursul DPO reprezintă un program de instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) fiind realizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații practice, oferit prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK - Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.

Curs DPO GDPR oferit de inițiatori și lansat cu sprijinul direct al Academiei Române și al ANSPDCP - Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se prezintă ca un curs inter-disciplinar și preponderent practic ce se încadrează în recomandarea Comisiei Europene pentru ”long life learning education” - învățare continuă pe tot parcursul vieții. În acest sens, menționăm că însăși Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creată în parteneriat cu Academia Română, în anul 2012, şi cu amabilul sprijin în favoarea internaționalizării noilor abordări educaționale din partea Ministerului Educației și Cercetării și că Fundația EUROLINK-Casa Europei, care a inițiat-o, este și Membră a Rețelei European Network for Education and Training (Germania).

Acest Curs DPO GDPR Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal ESTE ÎN CONFORMITATE cu prevederile GDPR - vezi Considerentul 97 unde se specifică faptul că persoana responsabilă cu protecția datelor personale trebuie să aibă cunoștinte de specialiate din dreptul și practicile din domeniul protecției datelor. Conform GDPR, nu este solicitat faptul că cursurile de formare ca DPO care vor fi organizate și urmate ar trebuie sa fie acreditate de către autorități locale. in vederea ocupării funcției de DPO Responsabil cu protectia datelor conform prevederilor legislative si a codului COR 242231 fiind realizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații practice, oferit prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK - Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.Inscrie-te la CURS DPO ONLINE cod COR 242231 cu 1099 lei

Un curs serios, similar de formare a unui DPO implică prezența dvs. fizică în locația formatorului pentru o perioadă de 2 sau 3 zile și în afara costurilor de specializare de cca. 2.000-4.000 lei, implică și costuri de deplasare, diurnă, cazare de minim 1200 lei.

Alegând acest Curs DPO GDPR oferit de Catedra ”Jean Bart”, puteți practic în doar câteva ore să obțineți online certificarea ca DPO și cu costuri mult reduse, FĂRĂ A FACE RABAT DE LA CALITATE, beneficiind și de un avantaj client în valoare de 1.500 lei, constând în MĂSURI DE ÎNTREPRINS, SCHEMA de IMPLEMENTARE GDPR ȘI Kit GDPR pentru DPO Basic.


Vă oferim o listă de motive pentru care trebuie să alegeți să urmați acest curs DPO

 • Veți putea activa ca DPO în cadrul oricărei companii, ca DPO Externalizat
 • Veți putea presta o meserie de viitor pentru care în prezent nu există concurență
 • Obtineți un certificat de absolvire a cursurilor de DPO
 • După evaluarea finală veți primi Certificatul de absolvire care atestă faptul că detineți cunoștințele necesare și puteți ocupă funcția de DPO
 • Vă puneți la punct cu legislația și normele de aplicare a GDPR
 • Beneficiați de programa de studiu detaliată și structurată tematic, având la dispoziției suficient timp (6 luni) pentru a parcurge faza de evaluare, dar și pentru a descărca actualizări și documente noi încărcate în platformă
 • Veți putea securiza și proteja interesele companiei contractate sau în cadrul căreia lucrați
 • Cursul NU reprezinta Regulamentul reinterpretat (ca alte cursuri de 500 lei), este un material bine documentat de peste 450 pagini, ce abundă în exemple și situatii practice pentru a vă ajuta să întelegeți ce aveți de făcut în activitatea de DPO.
 • Un alt plus major îl constituie faptul că acest Curs se desfășoară doar ONLINE, atunci când aveți timp, oriunde v-ați afla, putând fi parcurs în ritmul dorit (fără limită de timp), de pe orice/oricâte dispozitive și în plus, timp de 6 luni aveți acces gratuit la actualizări.
 • Secțiunea de PRACTICĂ din acest Curs DPO GDPR este realizată prin parcurgerea documentației oferită gratuit prin Kit GDPR pentru DPO Basic, ce cuprinde documente editabile precompletate și modele de documente necesare pentru implementarea cerințelor GDPR în organizația dvs.


Inscrie-te la CURS DPO ONLINE cod COR 242231 cu 1099 lei

Durata desfasurarii Curs DPO GDPR cod COR 242231

Cursul se desfasoara in sistem ONLINE, iar accesul la platforma este 24/24 timp de 6 LUNI!

Estimăm ca acest curs poate fi parcurs într-un interval cuprins între 3 și 5 zile. Pregătirea pentru etapa de evaluare presupune alocarea a aproximativ 120 – 150 de ore de studiu individual.

Participantilor li se pune la dispozitie un cont de acces la suportul de curs, imediat ce va fi activat contul in platforma de e-learning.

Cursurile se pot parcurge sau descărca efectiv atunci când cursantul are disponibilitate, chiar dacă este acasă, la serviciu sau în altă parte, chiar dacă este o sărbătoare legală sau dacă este noapte. Dupa ce acesta a parcurs materia pusă la dispoziție de organizatori, cursantul va completa formularul de evaluare.

Modul de evaluare a participantului la Curs DPO GDPR cod COR 242231Cursantul are obligatia de a realiza un set de lucrari conform solicitarilor din modulul de evaluare si sa sa le trimita la o adresa de email. Rezultatul evaluarii lucrarilor NU va influenta evaluarea efectiva a cursantului.

Ulterior, cursantul va completa un formular online, fara limita de timp, cu 12 intrebari cu cate 3 raspunsuri, din care 1 corect.

Pentru a absolvi, cursantul va trebui sa raspunda corect la minim 7 intrebari. Dupa fiecare formular completat, cursantul va primi pe adresa de email raspunsurile sale si vor fi marcate doar cele la care acesta a raspuns corect.

Totusi, dacă cursantul nu a răspuns corect la minim 7 întrebări, nu este o problemă, acesta putând completa formularul de evaluare de maxim 3 ori. Chiar dacă a încheiat etapa de evaluare, cursantul are în continuare acces la platformă și materialele NOI care vor fi încărcate îne platforma.

Astfel, cursantul va putea urma cursul într-un interval cuprins între 2 zile și 6 luni, în funcție de timpul alocat cursului și puterea să de absorție.

Cost promoțional de participare redus la 1099 lei/per participant


Inscrie-te la CURS DPO ONLINE cod COR 242231 cu 1099 lei

Înscriere & Serii noi de cursanți la Curs DPO GDPR

În fiecare săptămână se organizează serii noi pentru acest Curs DPO GDPR.
Pentru detalii și înscrieri trebuie sa accesați și să completați buronul următor:


Inscrie-te la CURS DPO ONLINE cod COR 242231 cu 1099 lei

Comandați Curs DPO GDPR prin SCIAP

Curs DPO GDPR se poate comanda si de catre institutiile publice, astfel comanda ferma se poate realiza prin platforma națională de achiziții publice SCIAP, iar plata se va efectua in contul din Trezorerie

CPV 481700000-0 - Elmarcont srl CIF 18205300
Achizitie CURS DPO prin SCIAP pentru Institutii PubliceCatedra Internationala Onorifica ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creata in parteneriat cu Academia Romana, in anul 2012, si cu amabilul sprijin in favoarea internationalizarii noilor abordari educationale din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii si ca Fundatia EUROLINK-Casa Europei, care a initiat-o, este si Membra a Retelei European Network for Education and Training (Germania).
Banii nu mai sunt o problema! Iti oferim plata in rate fara dobanda!
Desfășurare:
doar ONLINE
Durata:
3-5 zile 120-150 ore studiu
Serie nouă:
săptămânal
Cost total:
Preț redus la 1099 lei
Economisiti 100 lei
Pret întreg
1199 lei
Cerințe preliminare
studii medii/superioare
Specializare
Responsabil Protectia Datelor conform cod COR 242231
Tip curs:
Formare continua - Long Life Learning
Agenda cursului

Profitați acum de scurta noastră promoție!
Înscrie-te aici la Curs DPO online cu doar 1099 lei

Bonus pentru participantii la Cursul Responsabil Protectia Datelor organizat de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart proiect realizat impreuna cu Academia ROmana: Masuri de intreprins, Schema de implementare GDPR, KIT GDPR pt DPO, Discount pe KitGDPR.ro La noi e simplu si rapid, in 3 zile ai Certificatul de Responsabil cu protectia datelor conform cod COR 242231

Portofoliu participanti la Cursurile organizate de Catedra Internationala Jean Bart - proiect infiintat impreuna cu Academia Romana din 2012
Cursurile de formare DPO susținute precum și Kiturile GDPR dezvoltate de compania noastră au asistat organizațiile în implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea respectării prevederilor GDPR, organizații dintre care amintim:
 • AutoNet Import;
 • SNDG RomGaz SA;
 • Robert BOSCH;
 • Makita Romania;
 • CNCF CFR SA;
 • LukOil;
 • Romexpo;
 • VDT Construct Impex;
 • Velux Romania;
 • IMAS Marketing si Sondaje SA;
 • Teatrul National IL Caragiale;
 • Bigotti - Graftex Prodcom SRL;
 • Deichmann;
 • HM BAGS;
 • Comboteh SA;
 • Electroceramica SA;
 • Energomontaj SA;
 • ENET SA Focsani;
 • RO Group International;
  • GPV Romania Prodcom Serv;
  • Liga Profesionistă de Fotbal;
  • Club Sportiv U Craiova SA;
 • Cocor Turism SA;
 • Covasna Estival 2002 SA;
 • Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;
 • Centrul de evaluare si tratament a toxicodependentelor pentru tineri Sf. Stelian;
 • Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman;
 • Centrul judetean de resurse si de asistenta educationala Brasov;
 • Școala Mânzălești Buzău;
 • Școala Spiru Haret Oltenița;
 • Liceul Lucian Blaga Constanța;
 • Consiliul Județului Prahova;
 • Primăria Luncavița;
 • Primăria Cristuru Secuiesc;
 • Primăria Fetești;
 • Primăria Curicova;
 • Primăria Alba Iulia, etc.
 • O serie de testimoniale pot fi vizualizate aici
  

  Aparitii in presa si mass media

  AGERPRES: Ce trebuie să ştie instituţiile publice, dar şi companiile private, referitor la Ofiţerul pentru Protecţia Datelor (DPO)?
  Sever Avram: Având în vedere că Regulamentul UE 679/2016 se aplică de o lună de zile, considerăm că atât companiile private cât şi instituţiile publice trebuie să aibă deja numit un DPO, să îşi informeze personalul care intră în contact cu datele personale despre implicaţiile, restricţiile şi sancţiunile prevăzute de GDPR şi cel mai important, să îşi optimizeze modul de lucru, astfel încât organizaţia să respecte nivelul de conformitate la Regulament. Conform Legii 129/15.06.2018, Autoritatea de Supraveghere îşi va lărgi echipa de inspectori la 85, care vor soluţiona sesizările primite, dar care se vor putea sesiza din oficiu şi realiza controale inopinate, având posibilitatea de a aplica amenzi de până la 300.000 de euro.

  De altfel, în ultima lună Autoritatea a sancţionat o serie din operatori de telefonie care nu au respectat prevederile GDPR şi s-a constatat că au încălcat drepturile persoanelor private şi că ar fi încercat să le ''influenţeze'' pentru obţinerea consimţământului în vederea comunicării de mesaje în scop de marketing. Evident, ulterior, organismele de justiţie vor avea ultimul cuvânt de spus în cazuri controversate.
  AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea

  Detalii:
  INTERVIU Avram (CLDR România): Nu s-a înţeles că GDPR nu constituie doar o problemă juridică, ci şi o chestiune de responsabilitate

  Probleme la zi: Protecția datelor cu caracter personal
  Azi la RRA:13.20 PROBLEME LA ZI. Aplicarea începand cu 25 mai 2018 a GDPR. Cum si ce date cu caracter personal se prelucrează şi se protejează.
  Invitaţi în studio: Cristian Driga – expert Cert-Ro, Sever Avram – preşedinte executiv Asociaţia Comunităţilor Locale Riverane Dunării şi, prin telefon, Luiza Dumitru – şef birou Relaţii Internaţionale Autoritatea Natională pentru Supravegherea şi Protectia Datelor cu Caracter Personal şi Sorin Mierlea – preşedinte Asociatia Natională pentru Protectia Consumatorilor.
  Producător Magda Zăvoianu. Realizator Pavel Ionescu

  Detalii: Radio Romania Actualitati - Sever Avram – preşedinte executiv Asociaţia Comunităţilor Locale Riverane Dunării şi, prin telefon, Luiza Dumitru – şef birou Relaţii Internaţionale ANSPDCP

  INTERVIU/Sever Avram (CLDR România): Respectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor nu ar trebui să panicheze pe nimeni AGERPRES: Există riscul ca anumite companii sau instituţii colectoare de date cu caracter personal să aibă probleme majore din cauza amenzilor prevăzute în GDPR? Sever Avram: În situaţia în care vor adopta şi urma proceduri logice şi stricte, respectarea GDPR nu ar fi cazul să panicheze pe nimeni. Dimpotrivă, mai ales în contextul unor posibile atacuri informatice, defecţiuni tehnice sau preluării de ştiri alarmiste sau false o judicioasă implementare a GDPR ar ajuta companiile, autorităţile sau instituţiile publice să lucreze cu un randament mult mai ridicat, cu un grad de risc mult redus şi în condiţii sporite de siguranţă, atât pentru angajaţi, cât şi pentru clienţi şi/sau beneficiarii serviciilor publice.

  Detalii: Agerpres.ro Inverviu cu dl. prof. Sever Avram

  Doar în urma unei pre-evaluări interne, care poate fi externalizată de către o Primărie unei forme de profil, se va putea decide în mod riguros numărul de persoane care vor face parte din structura aferentă ofiţerului DPO, în funcţie de numărul de instituţii coordonate sau subordonate, de mărimea fluxului de date personale, de filialele sau punctele de lucru arondate etc.

  Detalii: BizLawyer.ro despre Curs DPO

  Cum întâmpină companiile private aplicarea GDPR?
  Sever Avram: Faţă de mediul public instituţional, în sfera companiilor private se observă o conştientizare şi intenţia de aliniere la prevederile noului regulament, chiar dacă acest lucru nu s-a întâmplat din luna mai 2016 de când a fost adoptat Regulamentul de Parlamentul European şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lăsându-se pe ultima sută de metri şi anume la momentul aplicării sale, 25 mai 2018. Da, din discuţiile purtate cu colaboratorii de la Iaşi, se pare că atât companiile mici, cât şi cele mijlocii au început să se intereseze şi să demareze procesele necesare de conformare la GDPR, chiar dacă sunt firme de talie mică, cu 2-3 angajaţi sau care au peste 50 sau 200 de angajaţi. O bună parte a reuşit să depăşească sintagma 'Doar nu mă va controla chiar pe mine!' şi au decis să nu îşi asume riscuri care ar putea să le aducă falimentul, dispariţia lor sau amenzi uriaşe, doar pentru că cineva ar putea interpreta anumite lucruri într-un fel sau altul. Au desemnat persoane care vor ocupa poziţia de DPO

  Detalii: Investingromania.com despre Curs DPO

  Conform Regulamentului UE 2016/679 Art. 37 alin (1) lit. a), autorităţile sau organismele publice trebuie să aibă desemnat un DPO Responsabil cu protecţia datelor personale.

  Detalii: BZV.ro despre Curs DPO

  Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.
  Proiectul vizează, de asemenea, modalitatea de aliniere la prevederile articolelor 37 - 39 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR), cu privire la obligaţia formării de bază a angajaţilor care utilizează date personale şi obligaţia de desemnare de către companii şi instituţii a unui DPO.

  Detalii: Agerpres.ro despre Curs DPO

  Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.
  Pentru o mai bună abordare și o înțelegere mai aprofundată a materiei incluse în cursul DPO precizăm faptul ca s-a luat în considerarea un nivel de start de începător pentru modul de prezentare a informației iar aceasta a fost însoțită de exemple practice, modele și documente exemplificative (editabile) care acopera majoritatea documentelor necesare desfasurarii activitatii DPO Ofiterului pentru Protectia Datelor Personale.

  Detalii: Comunicatedepresa.net despre Curs DPO

  Reprezentanta Autorităţii de reglementare a punctat faptul că desemnarea unui responsabil cu securitatea datelor cu caracter personal este obligatorie în sectorul public şi recomandată în sectorul privat.
  "Desemnarea unui responsabilul cu protecţia datelor este obligatorie în sectorul public, tuturor operatorilor, dar şi persoanelor împuternicite." a explicat Oana Luisa Dumitru.

  Detalii: RomaniaLibera.ro despre Curs DPO

  Trainerii au lucrat de-a lungul timpului cu oamenii și cu probleme legate de protecția datelor cu caracter personal în situații precum: evaluarea impactului pierderii confidențialității (DPIA – Data Privacy Impact Assessment), transfer internațional de date, managementul riscului informațional (identificare, analiza, evaluare și tartare a riscurilor) conform cu standardele ISO, implementarea unor politici de protecție a datelor cu caracter personal, monitorizarea angajaților etc.

  Detalii: CLDR.ro despre Curs DPO

  Trainerii au lucrat de-a lungul timpului cu oamenii și cu probleme legate de protecția datelor cu caracter personal în situații precum: evaluarea impactului pierderii confidențialității (DPIA – Data Privacy Impact Assessment), transfer internațional de date, managementul riscului informațional (identificare, analiza, evaluare și tartare a riscurilor) conform cu standardele ISO, implementarea unor politici de protecție a datelor cu caracter personal, monitorizarea angajaților etc.

  Detalii: CLDR.ro despre Curs DPO

  Participanţii primesc, în urma unei evaluări finale, Certificatul de Absolvire cu anexa detaliată a modulelor şi modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaţională Onorifică „Jean Bart”, precum şi suportul tehnic şi logistic al Euro Market Solutions. Prin participarea la acest curs, organizaţiile pot demonstra conformitatea cu articolul 37-39 din Regulamentul GDPR cu privire la obligaţia formării de bază a angajaţilor care utilizează date personale şi obligaţia desemnării unui DPO Ofiţer Protecţia Datelor.

  Detalii: ZiarulFaclia.ro despre Curs DPO

  Organizatiile din Romania pot aplica, de luni, la programul de formare a personalului pentru Ofiter de Protectia Datelor
  Conform iniţiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecţionare, responsabilizare şi analiză pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate şi transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicaţii practice, oferite prin CIO-SUERD.

  Detalii: Cluj-AM.ro despre Curs DPO

  În data de 16 Februarie 2018, a avut loc lansarea oficială a Cursului DPO la Biblioteca Academiei Române și s-a bucurat de sustinerea și prezenta dnei Oana Luisa Dumitru, şef Birou Relaţii Internaţionale în Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), dl Ion VACIU – Președintele Consiliului Consultativ IT&C, Dr Cornel LEPĂDATU – Directorul Bibliotecii Academiei Române, Dna Carmen DOBRE – Biroul de Presă al Academiei Române, Prof. Gheorghe DUDA – Vicepreședinte RENAR/CLDR, Dl Sandu ZAMFIRESCU – KM Specialist – Asociația CLDR, Prof. Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD

  Detalii: Agerpres.ro despre Lansare Curs DPO

  Stiri despre protectia datelor

  Proleasing Motors amendat cu 15000 euro pentru expunerea datelor a 436 clienti

  Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 23.06.2020 o investigație la operatorul Proleasing Motors SRL și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) și (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Operatorul Proleasing Motors SRL a fost sancționat …


  150.000 euro – cea mai mare amenda pentru nerespectarea GDPR a fost aplicata Raiffeisen Bank

  Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 01.10.2019 două investigații la operatorii Raiffeisen Bank S.A. și Vreau Credit S.R.L. constatând următoarele: Raiffeisen Bank S.A. a încălcat prevederile art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) și alin. (2) din RGPD – GDPR, ceea ce …


  Amenda pentru ca nu a facut dovada obtinerii consimtamantului

  Autoritatea Națională de Supraveghere, ANSPDCP a finalizat o investigație la operatorul Artmark Holding SRL și a constatat că acesta a încălcat prevederile art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004, coroborat cu art. 13 alin. (5) din Legea nr. 506/2004 …


  Ce riscăm în cazul unui control de la Autoritatea de supraveghere?

  În cazul unui control de la autoritatea de supraveghere, organizația riscă o amendă maxima de 20.000.000 Euro sau 4% din cifra de afaceri globală, dar dacă sancțiunile stabilite în urma investigațiilor desfășurate prevăd aplicarea de amenzi contravenționale, acestea se vor … Continuă...


  Cele mai mari amenzi aplicate în baza prevederilor impuse de GDPR

  Vă prezentăm o listă cu cele mai mari amenzi primite de Operatorii care au încălcat prevederile GDPR și au fost sanctionați de către Autoritatea de supraveghere aferentă fiecărei țări din spațiul Uniunii Europene. Autoritatea de surpaveghere ANSPDCP, în vederea asigurării … Continu�...


  Ce șanse are organizația să fie subiectul unui control din partea Autorității de Supraveghere?

  Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului General pentru Protecția Datelor, GPDR, Autoritatea de supraveghere ANSPDCP poate decide ca organizația pe care o reprezentați să fie obiectul unei investigații / control / anchete. Aceste investigații desfășurate de catre Autoritatea de … Co...