Profita de oportunitatea de a urma ONLINE Cursuri GDPR  vizand Protectia Datelor Personale oferite de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart prin online chiar daca te afli in
NOU: Expert Dezvoltare Durabila structura cod COR 242232
NOU: Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor

Paleta de Cursuri GDPR ONLINE protecția datelor personale, Cybersecurity, AML Dezvoltare Durabila, PNRR

Dreptul la accesul la învățarea pe tot parcursul vieții:

cum transformăm aceasta în realitate pentru întreaga Europă?

Sistemul de studii de tip ”lifelong learning” îi poate înzestra pe toți cei interesați cu noi abilități în vederea implicării în creșterea economică durabilă și a contribuției la o societate mai dreaptă. Din acest motiv, Uniunea Europeană este acum centrată pe a transpune în viață pentru toți acest drept. El reprezintă o investiție în viitorul nostru, una care se va dovedi profitabilă în privința sprijinirii publicului de toate vârstele în a-și antrena și dobândi abilități, în a participa integral în viața societății și să gestioneze cu succes transformările în cadrul pieței muncii.

Politicile UE recunosc potențialul ”lifelong learning” (…) De-a lungul anilor, Statele Membre UE și-au intensificat cooperarea, dezvoltând principii comune pentru educația adulților și au convenit asupra priorităților și acțiunilor de urmat (…) Prin Declarația UE de la Porto, începând cu anul 2021, s-a stabilit drept țintă ca cel puțn 60% dintre persoanele adulte să participe, în acest sistem, în fiecare an, până în 2030. Prin ”2020 European Skills Agenda”, cadrul strategic incluzând 12 acțiuni vizează să combată obstacolele prin răspunsuri inovative care ”pot să inspire statele de pretutindeni în asigurarea acestei formări pentru toți”.
Expert al Comisiei Europene Maya Ivanova – UNESCO Institute for Lifelong Learning, iunie 2022

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” a fost realizată împreună cu Academia Română in Septembrie 2012, împreună şi cu amabilul sprijin în favoarea internaționalizării noilor abordări educaționale din partea Ministerului Educației și Cercetării și că Fundația EUROLINK - Casa Europei, care a inițiat-o, Catedra fiind Membră a Rețelei European Network for Education and Training (Germania), fiind și membră a Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.
În contextul celei de-a XIX-a ediții a Galei ”Comunicații Mobile”, precum și cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea Catedrei Internaționale ”Jean Bart” (CIO-SUERD), ca și a 25 de ani de la înființarea Casei Europei ”EUROLINK”, eforturile întreprinse în favoarea promovării în practică a Transformării Educației prin sistemul ”lifelong learning”, recomandat de UNESCO Institute for Lifelong Learning (Hamburg) și de către Consiliul Uniunii Europene, au fost recompensate prin decernarea ”Diplome de Excelență” și a medaliei jubiliare Comunicații Mobile – Digital Transformation Council (București – Hotel Continental, 9 decembrie 2022).

ACADEMIA ROMÂNĂ este o instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română, fiind o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european.

Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată drept unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) – Consiliul Internațional pentru Știință. Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) - Consiliul Internațional pentru Știință.

Un număr de peste 2600 de practicieni din sectorul public, mediul privat, academic și ONG, inclusiv rezidenți în alte state UE, și-au aprofundat competențele în cele mai diverse domenii inter-disciplinare.

Cursurile organizate de Catedra Internațională Onorifică Jean Bart sunt inițiate și se desfășoară conform sistemului promovat de UNESCO Institute și al recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning” (vezi detalii).

(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”
Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
București, Senatul României, 27 septembrie 2012Formula inovativă, interdisciplinară și intergenerațională oferită prin
Programul Național de Formare CIO-SUERD

De ce să optăm pentru această formulă de succes?

- întrucât se bucură deja de o testare și valorizare națională, este extrem de flexibil ca și condiții de a fi urmat și este axat în special pe studii de caz și bune practici transferabile;
- se adresează tuturor celor care vizează o carieră de succes în context UE și internațional, punând accentul nu pe elemente birocratice, ci pe o validare sincronă cu transformările care au loc la nivel macro-regional și internațional spre depășirea din mers a consecințelor economice ale actualei crize;
- din anul 2012 până în prezent, absolvenții diverselor tipuri de cursuri cu caracter inter-disciplinar au valorificat competențele și abilitățile nu doar la locul lor de muncă, ci și în multe alte contexte de tip internațional, inclusiv prin participarea la grupuri de lucru, proiecte europene și evenimente de networking și lobby pentru ridicarea valorii portofoliului propriu de experiență și reputație profesională.


Vă invităm să vă formați și specializați personalul care gestionează sau supervizează procesele care angrenează date cu caracter personal, pretecția și confidențialitatea acestor date.
Astfel, Catedra Internațională Onorifică “Jean Bart”, vă stă la dispoziție cu următoarele cursuri de formare privind protecția datelor:

Important: Aceste cursuri online sunt agreeate si eligibile in cadrul programelor de finantare PNRR

Curs formare DPO conform cod COR 242231 & GDPR

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Cursul de formare al Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal - Instruire cu privire la prevederile și implicările legislative (GDPR) - abordare, aliniere, implementare și monitorizare pentru ocuparea poziției de Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal conform cod COR 242231.
Pachetul cursantului conține: Curs fomare DPO conform cod COR 242231 + Kit GDPR DPO + Schema Implementare GDPR

Pret intreg: 1199 lei/cursant
Pret redus: 749 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs

Curs GDPR - Inițiere în protectia datelor

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Cursul este destinat pentru personalul auxiliar DPO. Urmarea in organizația dumneavoastră a cursului GDPR pentru personalul auxiliar DPO Responsabilul cu Protecția Datelor se recomandă pentru punerea în vedere, informarea și evitarea răspunsurilor clasice ”Nu am știut”, ”Nu mi-a spuns nimeni”, ”Conducerea nu ne-a informat” precum și informarea despre activitatea și autoritatea noului coleg, DPO - Ofițerul pentru Responsabilul cu Protectia Datelor. Totodată, prin participarea angajaților la acest curs, instituția/compania va putea demonstra conformitatea conform prevederilor Art. 37, Art. 39 (b) și Art. 47 (2)(n) din Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 - GDPR.

Pret intreg: 699 lei/cursant
Pret redus: 549 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs

Curs tip Mini-MBA CIPM
Fundamentele managementului confidențialității datelor

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Cursul trateaza principiile administrării programelor de confidențialitate sunt instruirile practice privind implementarea unui cadru de confidențialitate, gestionarea ciclului de viață operațional al programului de confidențialitate și structurarea unei echipe de confidențialitate eficientă și specializată

Pret intreg: 2999 lei/cursant
Pret redus: 2899 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs

ATENTIE: Daca sunteti victima unui atac cibernetic care afecteaza sisteme care gestioneaza date cu caracter personal, conform Legii 190/2018 si Regulamentului EU 679/2018, aveti obigatia sa restabiliti imediat disponibilitatea lor si sa raportati in maxim 72 de ore incidentul de securitate catre ANSPDCP!

Contribuie la bunastarea sitemului si datelor pe care organizatia ta le detine si specializeaza-ti angajatii din timp sa combata atacurile cibernetice!!!

Cursul Incidente de securitate GDPR & CyberSecurity

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Cursul vă instruiește pentru a putea preveni și combate breșele sau incidentele de securitate GDPR și vă oferă toate informațiile necesare pentru gestionarea relației cu Autoritatea de Supraveghere A.N.S.P.D.C.P., prezintă indicații cu privire la formularea răspunsurilor la solicitările autorității, modalități de contestare și căi de atac. Sunt prezentate noțiuni de CyberSecurity, legislație, obligații și sancțiuni, soluții și aplicații software, decriptoare ransome, moduri de operare și de atac, metode și recomandări de prevenție, testare și fortificare a sistemului informatic.

Pret intreg: 1999 lei/cursant
Pret redus: 1499 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs

Curs tip Mini-MBA CISM
Certified Information Security Manager
Fundamentele managementului securității cibernetice - Cybersecurity

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Cursul trateaza modul in care trebuie abordate sistemele informatice, componenta lor, asigurarea securitatii sistemelor informatice precum si prezentarea cadrului legilativ care guverneaza securitatea cibernetica si autoritatile competente din domeniu.

Pret intreg: 2599 lei/cursant
Pret redus: 1499 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs
Curs online Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Curs Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Cursul Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor este conceput pentru persoanele din cadrul entităților raportoare care au responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în materie, brokeriii sau persoanele care activează în domeniul financiar și asigurare - reasigurare, persoanele care au responsabilități în controlul intern al unei societăți, persoanele care își desfășoară activitatea în compartimentul economic/financiar al unei oranizații, auditorilor, consultanților sau altor persoane cu calități profesionale similare.

Pret intreg: 2199 lei/cursant
Pret redus: 1499 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs

Cursul de DEZVOLTARE DURABILA conform Legii 156/2022 si Directivei CSRD 2022/2464/EU

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Cursul DEZVOLTARE DURABILA specializeaza Experti in Dezvoltare Durabila ca urmare prevederilor de a stabili funcția/funcțiile de execuție Expert dezvoltare durabilă în cadrul organizatiei.

Pret intreg: 4250 lei/cursant
Pret redus: 2499 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs

Expert UE în Managementul Proiectelor PNRR

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene. Focus: PNRR-România

Pret intreg: 975 lei/cursant
Pret redus: 925 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs


 

Cursuri noi in 2024 - realizate doar de Euro Market

Va prezentam gama de cursuri ce urmeaza a fi lansata in primavara anului 2024.

Curs Competetente digitale IT&C

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Curs Competetente digitale IT&C

Pret intreg: 1999 lei/cursant
Pret redus: 1799 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs

Curs Expert EU in rezilienta si adaptabilitate

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Curs Expert EU in rezilienta si adaptabilitate

Pret intreg: 1999 lei/cursant
Pret redus: 1799 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs

Curs Expert EU in coordonarea si dezvoltarea echipelor performante

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Curs Expert EU in coordonarea si dezvoltarea echipelor performante

Pret intreg: 1999 lei/cursant
Pret redus: 1799 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs

Curs Competente avansate privind identificarea si utilizarea eficientă a resurselor

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Curs Competente avansate privind identificarea si utilizarea eficientă a resurselor personale si ale organizatiei

Pret intreg: 1999 lei/cursant
Pret redus: 1799 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs

Expert EU comunicare asertiva pentru dezvoltarea organizatiei

Curs online multidisciplinar de tip post-universitar de scurtă durată

Expert EU în comunicare asertiva pentru dezvoltarea organizatiei

Pret intreg: 1999 lei/cursant
Pret redus: 1799 lei/cursant Detalii curs Inscriere curs

Cursuri ONLINE: GDPR protecția datelor personale, Cybersecurity, AML, Dezvoltare Durabila, PNRR

Pregatim un program de formare profesionala cu costuri ZERO pentru cursanti
Acum v-ati inscris la newsletterul nostru si va vom tine la curent cu primele cursuri care vor fi disponibile!

 
Important: Discounturile nu se pot aplica cursurilor care sunt deja reduse. Preturile exprimate sunt in lei si nu contin TVA. La facturare se va adauga TVA 19%

Important: In contextul actualizarii cadrului legislativ al educatiei nationale, tinem sa precizam ca prin intermediul acestui site NU se comercializeaza lucrari personalizate sau dedicate, teze, doctorate sau alte materiale care ar putea fi utilizate ca punct de plecare sau o lucrare efectiva ce ar putea fi utilizata ca in etapele de evaluare de catre studenti Ex. Teza de doctorat, disertatie, licenta, referate, etc. Targetul vizat fiind profesionisti, majoritatea deja absolventi ai unei forme de invatamant superior. Cursurile pe care le organizam sunt sub egida Catedrei Onorifice Internationale Jean Bart infiintata in 2012 de catre Fundatia EuroLink si Academia Romana prin Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”!